5 Sty

To tylko jedna z opcji jednak najbardziej popularna

jazdaSam w sobie transport można podzielić na ten realizowany drogą morską, powietrzną a także przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej. Lecz najbardziej popularną i adekwatną jest opcja związana z transportem drogowym o czym chyba nie trzeba nikogo na siłę przekonywać ani udowadniać. Każdy z nas w jakimś niewielkim stopniu tworzy rynek zbytu dla takich usług transportowych może nieświadomie ale w dosyć dużym stopniu. Nie należy spoglądać na transport drogowy tylko przez pryzmat firm świadczących takie usługi, w żadnym wypadku nie na tym to polega wręcz przeciwnie. Transport drogowy to przede wszystkim migracja ludzi oraz towarów przy wykorzystaniu odpowiednich środków niezbędnych do jego realizacji. Czyli w skrócie aby transportować ludzi trzeba posiadać autobus lub samochód dostosowany do takich potrzeb podobnie jak z towarami. Na przeszkodzie stoi jedynie problem jakim jest energochłonność takiej usługi czy też niejednokrotnie problem jaki stanowi zanieczyszczenie środowiska naturalnego jakie nas otacza.